Bescherming van persoonsgegevens

ZorgAtlas.be hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als persoon gekoppeld kunnen worden. ZorgAtlas.be houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door ZorgAtlas.be, VA-DC B.V., Dockaertstraat 69 te 8620 Nieuwpoort en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, zijn de gegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening van ZorgAtlas.be. De persoonsgegevens worden door ZorgAtlas.be meer bepaald verwerkt om de dienstverlening uit te kunnen voeren en/of omwille van een overeenkomst tot advies of begeleiding en/of omdat de persoonsgegevens zelf door de persoon verstrekt werden (via een contactformulier of per e-mail), alsook voor het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen. De gegevens worden bijgevolg verwerkt vanuit de wettelijke grond die het uitvoeren van een (contractuele) overeenkomst behandelt (GDPR art. 6.1.b).

In sommige gevallen baseert ZorgAtlas.be de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (GDPR art. 6.1.f), met name het belang van ZorgAtlas.be en de vraagsteller om vragen te behandelen en contacten te onderhouden. Zo kan dit belangrijk zijn in het kader van anti-discriminatie, of als er een nieuwe positie vrijkomt kunnen we u achteraf nog altijd contacteren.

Wie dat uw persoonsgegevens verwerkt 

ZorgAtlas.be verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

De werknemers van ZorgAtlas.be hebben toegang tot uw gegevens, enkel voor deze gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Toegang is beperkt tot de medewerkers die uw dossier behandelen.  ZorgAtlas.be zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van ZorgAtlas.be met betrekking tot deze gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens 

In principe deelt ZorgAtlas.be uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst, een wettelijke plicht of indien u hier toestemming voor heeft gegeven tijdens het aanmaken van een account op ZorgAtlas.be.

Er kan door ZorgAtlas.be ook een beroep gedaan worden op verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

ZorgAtlas.be doet beroep op de volgende categorieën van ‘verwerkers’:

Verwerkers die zij inhuurt voor administratieve doeleinden;

Verwerkers die zij inhuurt voor IT-doeleinden;

Verwerkers die zij inhuurt voor hosting-doeleinden.


Beveiliging van de persoonsgegevens 

ZorgAtlas.be neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. ZorgAtlas.be beschermt uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 

 

Uw rechten en wat bij vragen of klachten

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. U hebt het recht op bezwaar bij de verwerkingen van gegevens die gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang. Indien bepaalde gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Bij verandering van juridische dienstverlening van ZorgAtlas.be naar een andere dienstverleners, hebt u het recht de gegevens die ZorgAtlas.be over U verwerkt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons te contacteren. Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u altijd terecht bij info@zorgaltas.be

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en ZorgAtlas.be kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren. De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Voorbeelden van meest populaire cookies categorieën:

- Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

- Functionele cookies

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.

- Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

- Targeting of advertising cookies

Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Gebruikte cookies op onze website en hoe deze als gebruiker te beheren

 

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.